Info Media dan Education

Macam – Macam Sayarat, Rukun dan Sunnah Sholat Terlengkap

Macam – Macam Sayarat, Rukun dan Sunnah Sholat Terlengkap

Sholat adalah ibadah yang wajib yang dilakukan oleh semua umat islam atau dikatakan fardlu sholat serta beberapa macam sunnah sholat yang harus diketahui agar ibadah kita bertambah dan diterima oleh Allah, sebelum kita mengerjakan sholat ada syarat syarat yang harus di penuhi sehingga sholat yang kita kerjakan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar sholat tersebut apa saja syarat sholat itu? 

Macam Macam syarat Sholat

 • Beragama islam
 • Berakal sehat
 • Suci dari hadats kecil dan besar
 • Suci badan, pakaian dan tempatnya dari najis
 • Menutup aurat
 • Mengadap kiblat
 • Masuk waktu sholat
 • Mengetahui semua fardlu dan sunnahnya
 • Baligh (dewasa)


Itulah syarat yang harus dipenuhi, apa perbedaan syarat dan rukun, syarat adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebelum mengerjakan sholat sedangkan rukun ialah sesuatu yang dikerjakan pada saat orang itu mengerjakan jadi ibaratnya sebelum dan saat mengerjakan sholat, rukun sholat ada 13 macam

13 Macam Rukun Sholat Fardlu

1. Niat dalam hati sesuai apa yang ia kerjakan
2. Berdiri bagi yang mampu
3. Takbiratul ihrom (membaca Allahuakbar)
4. Membaca Fatihah
5. Ruku’ serta tuma’ninah (diam sejenak)
6. Iktidal bangkit dari ruku’
7. Sujud dua kali
8. Duduk diantara dua sujud
9. Duduk atahiyat akhir
10. Membaca tasyahud akhir
11. Membaca sholawat pada tahiyat akhir
12. Salam yang pertama
13. Tertib (berurutan)

Sunah sunnah Sholat

Sunnah dalam sholat dibagi mejadi menjadi dua sunnah hajat dan sunnah ab’adh
Sunnah hajat sunnah yang dilakukan didalam sholat sedangkan sunnah ab’adh adalah sunnah yang apabila ditinggal karena lupa maka harus diganti sujud sahwi

Sunnah Hajat diantaranya
 • Mengangkat kedua tangan ketika takbir, ruku’ dan bangkit dari ruku’
 • Meletakkan tapak tangan atas pergelangan dan sengdakep
 • Membaca doa iftitah takbiratul ihrom
 • Membaca ta’awud ketika akan membaca fatihah
 • Membaca amin setelah surat fatihah
 • Membaca surat al quran pada dua rokaat permulaan setelah membaca fatihah
 • Mengeraskan bacaan fatihah dan surat alquran permulaan dua rokaat pada sholat magrib, isya’ dan subuh
 • Membaca takbir pada tiap gerakan naik turun
 • Membaca tasbih ketika ruku’ dan sujud
 • Membaca tasmi ketika bangkit dari ruku, disusul dengan membaca (ROBANALAKAL HAMDU)
 • Meletakkan tapak tangan diatas pada ketika duduk tahiyat awal dan akhir dengan membentangkan yang kiri dan mengengamkan yang kanan kecuali jari telunjuk
 • Duduk istirosy
 • Duduk tawarruq (duduk bersimpuh ketika tahiyat akhir)
 • Membaca salam yang kedua
 • Memalingkan yang kanan dan kekiri saat salam

Sunnah Ab’adh 
 • Membaca tasyahud awal
 • Membaca dia sholat atas nabi pada tasyahud awal
 • Membaca sholawat atas keluarga nabi pada tasyahud awal
 • Membaca qonut pada saat sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan bulan romadhan
 • Membaca doa sholawat nabi
 • Duduk pada tasyahud awal
 • Berdiri membaca qonut


Seorang Guru Swasta yang ingin berkarya melalui media pendidikan

0 Komentar untuk "Macam – Macam Sayarat, Rukun dan Sunnah Sholat Terlengkap"