Keajaiban Mengucap Salam di Masjid dan Dirumah

Keajaiban Mengucap Salam di Masjid dan Dirumah

Keajaiban Mengucap Salam di Masjid dan Dirumah

Salam adalah doa selamat dari seorang pada orang lainnya, ini merupakan bentuk permuliaan yang sangat tinggi terhadap sesame manusia, diriwayatkan dari anas bin malik, beliau berkata Rosululallah bersabda”Wahai anakku, apabila engkau masuk berjumpa dengan ahli keluargamu, berilah salam niscaya akan mendatangkan keberkahan ke atasmu dan ahli keluaga rumahmu(HR. Tirmidzi)

Sungguh sangat beruntung orang yang ada dalam jaminan Allah dengan rezeki di dunia dan surge diakhirat, salam merupakan sunnah yang telah ada sejak zaman nabi Adam, salam merupakan bentuk penghormatan penghuni surge sebagaimana termaktub dalam firman Allah “ Dan salam penghormatan mereka adalah ucapan salam (Ibrohim)

Didalam rumah kita kadang terdapat penghuni lain diantaranya adalah makhluk Allah tidak dapat dilihat dengan mata biasa, dengan ucapan salam kadang terbukti mereka memusuhi kita bisa menjadi baik dan tidak mengganggu kita, dengan ucapan salam juga rumah tangga akan diliputi keberkahan dari Allah, diberi kecukupan dan terhindar dari gangguan setan, bila rumah mendapatkan berkah maka penghuninya akan hidup dalam ketenangan, tentram dan rukun damai.
Keajaiban Mengucap salam Masuk masjid

Masjid merupakan rumah Allah apapun yang ada padanya adalah kebaikkan. Abu Darda’ pernah bertutur” suatu ketika saya mendengar Rosululallah bersabda artinya” Masjid adalah rumah orang yang nya bertaqwa dan Allah akan menjamin orang orang yang menjadikan masjid sebagai rumah nya dan kedamaian dan rahmat kasih sayang serta berlal diatas sirath dengan cepat, karena ridho Allah. Lalu masuk surge (Hr, Tabrani )

Masih banyak riwayat keberkahan salam, Allah akan mengaruniai berkah bagi orang yang suka beribadah di masjid Allah seperti dosa dosanya akan diampuni dan derajatnya akan ditinggikan , disediakan cahaya dan hidangan diberi naungan khusus kelak diakhiratnya

Dalam sebuah hadits diriwayatkanoleh Abu Hurairah Rosululallah bersabda” para malaikat senantiasa mendoakan orang diantara kalian selama ia masih berada ditempat sholatnya yang ia didalamnya, para malaikat berseru, Yallah berilah keselamatan atasnya, y allah berilah rahmat kepadnya, sela

No comments

Ketik dan Tekan Enter